Корецький районний історичний музей

Адреса установи:

м.Корець, вул. Київська, 45. тел.(03651) 22737

Директор музею:  Брухлій Ніла Олексіївна 

Графік роботи установи:

Понеділок-четвер  9.00 – 18.15 год.

п’ятниця, неділя  9.00 – 17.15 год.

Вихідний  день - субота

Статутна діяльність: 

Корецький районний історичний музей (далі –Музей) діє на підставі Статуту, затвердженого  наказом  відділу   культури Корецької  районної державної адміністрації  від 12.06. 2011  за № 34.

Засновником  Музею є  Рівненська обласна  рада, права  та  обов’язки  якої  визначаються відповідно  до  законодавства. Музей  оперативно  підпорядкований  сектору культури  і  туризму  Корецької районної державної  адміністрації.  

Музей  в своїй діяльності керується Конституцією України ,  Законом України  від 29.06.1995  № 249 /95-ВР  ,,Про  музеї  та  музейну  справу” , актами Президента України  та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури  України, нормативними актами галузевих міністерств, іншими нормативно-правовими  актами України, рішеннями Корецької районної ради, Корецької районної державної адміністрації, наказами сектору культури і туризму Корецької районної державної адміністрації.

Цілями діяльності й основними завданнями Музею є: 

1.1. Збирання, зберігання, вивчення, експонування музейних предметів; 

1.2. Здійснення наукової, просвітницької й освітньої діяльності у галузі історії регіону, а також суміжних з нею наук та галузей; 

1.3. Популяризація історії краю. 

Основними напрямками   діяльності  Музею  є: 

1.1. Здійснення обліку, зберігання  предметів, що перебувають у його фондах; 

1.2. Здійснення комплектування фондів Музею, шляхом прийняття в дар та купівлі колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб, обміну музейних предметів; 

1.3. Проведення науково-дослідних робіт, як із загальних історичних проблем, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблеми музеєзнавства; 

1.4. Проведення вивчення й систематизації предметів зберігання, формування електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій  в усі сфери діяльності Музею; 

1.5. Здійснення експозиційно-виставкової діяльності; 

1.6. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, практикумів й участь у них, як в Україні, так і за її межами; 

1.7. Розробка концепцій й програм розвитку Музею, тематико-експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок; 

1.8. Забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої  діяльності; 

1.9. Надання експертно-консультативної й науково-методичної допомоги юридичним і фізичним особам відповідно до профілю Музею; 

1.10. Проведення інших видів діяльності у сфері історії  краю та музейної справи, які не заборонені музеям діючим законодавством України та міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких поширюється на сферу діяльності Музею; 

1.11. Як провідний заклад в галузі  вивчення історії краю  здійснює надання методичної і практичної допомоги  громадським музеям  з усіх аспектів діяльності, координації їх роботи; 

1.12. Здійснення  організації  наукових експедицій, роботи в  архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних та інших установах; 

1.13. Забезпечення  підвищення кваліфікації фахівців Музею, організацію стажування й спільної роботи з фахівцями музеїв міста Києва, України й закордонних країн; 

1.14. Встановлення та підтримування  внутрідержавних та міжнародних зв’язків із музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та окремими спеціалістами у галузі історії, суміжних з ними наук та галузей, преси та мас-медіа, освіти, науки, культури, українською діаспорою та українськими центрами (музеями) країн світу та іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові Музею, його кращому фінансуванню та  якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та завдань; 

1.15. Входження до музейних, історичних ,  інших профільних наукових організацій - асоціацій,  спілок, рад,  товариств,  конфедерацій і подібних до них об’єднань. 

Послуги:

Користувачі Музею мають право отримувати   консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, брати участь у  конференціях та інших заходах, які проводить музей.  

Установа  здійснює забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої  діяльності.

Музей надає послуги за цінами, визначеними відповідно до чинного законодавства України. 

Загальна інформація за період діяльності музею  січня-травня 2017 року:

16 січня підготовлено статтю в районний інформаційний тижневик ,,Вісник Кореччини” до річниці проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР.

20 лютого в приміщенні Музею відкрито виставку Інституту національної пам’яті під назвою ,,Люди свободи”.

У березні відкрито ряд виставок: художника В. Малиновського та вишитих портретів дітей-сиріт Клеванської школи-інтернату під назвою ,,Достойники Рівненщини”.

В квітні проведено пошукову роботу прізвищ загиблих солдат періоду радянсько-німецької війни, що поховані в м. Корець на кладовищі біля Георгіївської церкви.

8-9 травня в Музеї проводились тематичні екскурсії для школярів міста, організовано перегляд хронікально-документального фільму ,,У пам’яті народній”, діяла тематична виставка фронтових світлин.

Підготовлено до друку туристичний буклет ,,Кореччина – перлина туристичної мапи України”.

Протягом звітного періоду працівники Музею проводили оглядові та тематичні екскурсії в музеї та по місту, пошукову роботу.

Звернення громадян

Заходи в місті

Цікаві факти

Текст

Новини в світі

Погода в Корці

Погода в Корці